ДӨҢСӨӨ

от2020

Дек 1, 2020

 — жер бетинин айлана-тегерегиндеги мейкиндикке караганда өйдө, көтөрүңкү жаткан бөлүгү. Д. ойдуңга салыштырмалуу аныкталып, ага шарттуу түрдө деңиз деңг. 200 м жогору жайгашкан жерлер кирет. СССРде Балдай, Орто Орус ж. б. Д-лөр бар.

от 2020