-прокаттоо жолу м-н болот дөңгөлөктөр жасоочу аппарат. Бул станда көбүнчө вагондун дөңгөлөктөрү даяр-далат. Д. п. с. дөңгөлөктөрдүн сырткы бетин иштетүүчү жантык 2 вал-зан ж-а дөңгөлөктү түздөп кармап берүүчү жардамчы 2 роликтен турат. Жардамчы жабдуулары: заготовканы жалпайтуучу ж-а козөөчү 3000 г лык гидропресс, пгтамптоочу 7000 т лык гидропресс, дөңгөлөктүн кырчоосу-нун дискасын ийип конус формасына айландыруучу 2500 т лык пресс, токардык станок, ысытуучу меш ж. б. Тиштүү дөңгөлөк жасоочу станга тиштүү дөңгөлөк формасындагы Балдар орнотулган.

от 2020