(12. 7. 1945-ж. т., Талас р-ну, Кең-Арал кыш.) — сов. спортсмен. СССР спор-тунун күрөш б-ча мастери (1967). Фрунзе политех, ин-тун бүтүргөн (1969). «Буревестник» спорт коомунун борб. совети м-нСССР профсою-зунун XI спартакиадасынын (1969) ж-а ВЦСПСтин (1970) чемпиону. 1970-жылдан ресн-калык спорт чеберлеринин жог. мектебинин күрөш б-ча тренери. Ошол мектептин курама командачынын мүчөсү (1969—71).

от 2020