ДӨШҮ

от2020

Дек 1, 2020

 — узанууга ылайыкталган чулу темир. Анын үстүңкү жалпак бети калың болот м-я капталат да, бир жагы жумуру, экинчи жагы төрт кыр учталыи, чоң дөңгөчкө бекитилет. Темир усталардын Д-су чоң, оор, зергерлердики кичинекей болот. Д-нүн үстүндө металлдар ысык же муздак түрүндө кесилет, созулат, ийилет, жалпайтылат, мизделет. Азыр Д. м-н иштөө да механикалаштырылды.

от 2020