ДӨБӨ

рельефтин өйдө көтөрүлүп жаткан томпок формасы. Салыштырма бийикт. 200 м ден ашпайт, кап-талдары жантайыңкы келет. Негизи- нен борпоң тек-терден турат. Мындай Д-лөр көбүнчө суунун түз-дүктү жешинен, мөңгү (морена) м-н шамалдын (бархандар) таасиринен, о. эле чулу тоо тектер-дин ‘ жер үстүнө оркоюп чыгып калышынан да (мис, м. двгдүров. Кочкордогу Таш-Дөбө, Кызыл-Дөбө) пайда болот. Д. чарбалык аракеттен (кен казуудан ж. б.) келип чыгышы да мүмкүн.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *