ДҮҢ ПАЙДА

от2020

Дек 1, 2020

— соң. өлкөлөрдө ө. ж. продукциясын сатуудан түшкөн сум-мадан анын коммерция наркы м-н мамлекетке төлөнүүчү салыкты алып таштагандай кийинки калдыгы. Д. п. ишкананын рентабелдүүлүк көрсөт-күчү*катары колдонулат.

от 2020