ДҮРБӨЛӨҢДҮҮ КЕЗЕҢ

 («дүрбөлөң») — летопись текстинен алынган термин. Россиянын тарыхында 17-к-дын башында поляк, швед феодалда-рынын интервенциясына ж-а И. Болотников жетекчилик кылган дыйкандар согушуна (1606—07) байланыштуу бардык тарыхый окуялардын жыйнагы, дворяндык ж-а бурж. историографияда «Д. к.» деп белгиленген. Дворяндык ж-а бурж. тарых-чылар негизги көңүлдү мамлекеттин тарыхына буруп, аны эч бир тапка таандык эмес күч деп далилдешип, мүнөзү, максаты, кыймылдаткыч күчтөрү ж-а мааниси б-ча ар башка окуяларды «Д. к.» деген ат м-н бириктирип карашкан. Сов. историография 16-к-дын аягы 17-к-дын башталышын Россияда дыйкандар согушунун, Польша ж-а шведдик интервенЦйянын мезгили деп баалап, «Д. к-ди» ил. термин катары эсептебей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *