ДҮРБҮ

от2020

Дек 1, 2020

 — өз ара жарыш бириктирилген эки түтүктүн ичине орнотулуп, алыскы нерселерди жакындатып көрүүгө арналган оптикалык прибор. Ал Галилей Д-сү, призмалуу Д. болуп бөлүнөт. Галилей Д-сүнүн объек-тивинин фокус аралыгы оң, окуля-рыныкы — терс мааниде болуп, нерселердин туура сүрөттөлүшүн берет. Призмалуу Д-нүн көрсөткүч ар бир түтүгү объективден, призмадан ж-а окулярдан турат. Д. алыскы нерселерди байкоого, о. эле кандайдыр алыскы бир нерсенин көрүнүү бурчун өлчөө м-н ага чейинки аралыкты аныктоого мүмкүндүк берет.

от 2020