ДҮМҮР КАЗГЫЧ

от2020

Дек 1, 2020

 — дүмүр, дарак ж-а бадал казгыч машина. Д. к. жер өздөштүрүүдө, мелиорация ишинде, жол курулушунда ж. б. колдонулат. Анын тракторго асма, чиркеме ж-а өзү жүрүүчү түрлөрү бар. СССРде көбүнчө асма Д. к. пайдаланылат.

от 2020