ДҮМПҮЛДӨК

— кыргыздын элдик оюну. Оюнду түнкүсүн жаштар ойнойт. Ага узун аркан, кийиз (шалча) керек. Оюнга катышкандар 2 топко бөлүнөт. Бир жак тобу (бирөөнөн башкасы) жерге кийим, кийиз чүмкөнүп жатат, аркандын бир учун жаткандардын бири, экинчи учун аны кайтарган сары айгыр (сакчы) кармайт. Экинчи топтогулар жоолуктары же курлары м-н чүмкөнүп жаткандарды чаап, сакчыга карматпай качышат. Сакчы жаткан өнөктөрүн сабатпоого, качкандарды аркан жеткен жерге чейин кууп барып, алардын бирин кармап алууга аракеттенет. Экинчи тараптын бирөө колго түшсө, биринчи тарантагылар-ды алмаштырат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *