ДҮМБҮЛ

от2020

Дек 1, 2020

 (фарсча думбил — чала бышкан) — 1) эгин дайынын жетилүү процессинде сүт-камыр боло баштаган абалы. Бул учурда өсүмдүк саргайып, данына орг. заттар топтолбой калат. Дандын нымдуулугу 22—30% ке төмөндөйт. Д. кезинде жыйналган дан сапаттуу болот; 2) сүт-камыр кезинде чокко же суута бышырылган жүгөрү, мөмө (өрүк, алча); арпа, буудай бадырагы ж. б.

от 2020