ДҮЛӨИЛҮК

от2020

Дек 1, 2020

 — угуунун кемчилдиги же жоктугу. Ал тубаса ж-а кийин пайда болуучу, угуунун даражасына жараша толук же жарым-жартылай Д. болуп бөлүнөт. Тубаса Д. түйүлдүктүн туура эмес өсүшүнөн, кийин пайда болуучу Д. түрдүү инфекциядан, хим. заттар м-н уула-нуудан, катуу сезгенүүдөн, жарылуу толкунунун кулакка тийгизген таасиринен пайда болот. Жаш балдардагы тубаса же кийин пайда болгон Д. тилинин чыгышына жолто кылып, дулөй-дудуктукка алып келет. Тубаса Д-тү дарылоо натыйжа бербейт. Кийин пайда болуучу Д-тү дарылоого болот. Мында угуу начарлаганда үн күчөткүч аппарат колдонулат. Кулак дүңгүрөсө медикаменттер, физио-терапевдик чаралар колдонулат. Д-түн кээ бир формаларын айыктыруу хирургиялык жол м-н жүргүзүлөт. Анын алдын алуу үчүн түрдүү жугуштуу оорулардан ж-а өндүрүштөгү ызы-чуудан сактануу керйс.

Ад.:   Т ё м к и н Я. С, Глухота и тугоухость, М., 1957.

от 2020