ДҮКӨРТ

от2020

Дек 1, 2020

 (фарсча ду — эки, карт — кыркуучу) — сакал-мурутту серпүү үчүн колдонулган кичинекей кайчы.

от 2020