ДҮКӨН

 (ар. дукан — устакана) — 1) темир уста узануучу жай. Анда көөрүктүү очок ж-а устанын узануучу куралдары болот. Зергерлер (кээде жыгач усталар) да ушундай эле Д-дө узанышкан. 2) Соода-сатык жүргүзүлүүчү жай. 3) Килем, таарды то-кууга керектелүүчү куралдардын жыйындысы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *