ДҮКӨН

от2020

Дек 1, 2020

 (ар. дукан — устакана) — 1) темир уста узануучу жай. Анда көөрүктүү очок ж-а устанын узануучу куралдары болот. Зергерлер (кээде жыгач усталар) да ушундай эле Д-дө узанышкан. 2) Соода-сатык жүргүзүлүүчү жай. 3) Килем, таарды то-кууга керектелүүчү куралдардын жыйындысы.

от 2020