(Түндүк ж-а Түштүк) — асман сферасынын дүйнө огу м-н кесилишкен 2 чекити, б. а. Жердин айлануу огуна жарыш асман сферасынын борбору аркылуу өтүүчү түз сызык. Д. у.— асман коорднната-ларынын экватор-дук системасындагы негизги че-киттеринен.

от 2020