ДҮЙНӨ ОГУ

от2020

Дек 1, 2020

асман сферасынын борбору ж-а уюлдары аркылуу өтүп, Жер шарынын айлануу огуна жарыш асман сферасынын суткалык айланышы-нын огу, к. Жердин айлануусу.

от 2020