— кургактык-тын тарыхый калыптанган бөлүнүшү. Буга материктер же анын бөлүктөрү ж-а ага жакын жаткан аралдар кирет. Д. б.— Европа, Азия, Африка, Австралия, Америка, Антарктида. Кээде «аралдуу» Океанияны өзүнчө бөлүшөт, бирок ал көпчүлүк убакта Австралия м-н кошо Австралия ж-а Океания деп аталат. Ал эми Америка эки бөлүккө — Түн. Америка ж-а Түш. Америкага бөлүнөт.

от 2020