— Гринвич ме-ридианындагы (түн ортосунан баштап эсептелүүчү) күндүк орточо убакыт, к. Убакыт.

от 2020