ДҮЙНӨЛҮК СОЦИАЛИСТТИК РЫНОК

— соң. өлкөлөрдүн ортосундагы пландуу товар — акчалай катнаш системасы. Ал чарбанын дүйн. соң. системасынын түзүлүшүнүн натыйжасында пайда болду. Эмгектин эл аралык соң. коомдук бөлүнүшү — Д. с. р-тогу товар алмашуунун негизги шарттарынын бири. Дүйн. соң. коомдук эмгек бөлүнүшү план ченеминде өнүгүп, товар-акча мамилелеринин фермаларынын чыңдалышына, товар соодалоонун пландуу уюштурулушу-на ж-а соң. мамлекеттердин ортосунда эсептешүү ишинин жакшыртылы-пгына мүмкүндүк берет. Д. с. р-тун дүйнөлүк капит. рыноктон айырмасы андагы коомдук сооданын пландуу ж-а кризиссиз болушунда. Соң. рынокто товар алмашуу келишимдин негизинде жөнгө салынат. Өндүргүч күчтөрдүн өнүгүшүнө жараша тех. прогресстин тездеши, адистештирилген тармактарда продукциянын көп өндүрүлүшү, кеңири керектелүүчү товарлардын сапатынын жакшырышы м-н соң. өлкөлөрдө товарларды өз ара алмаштыруунун мындан ары да ке-ңейишине шарт түзүлөт. Д. с. р-тун орчундуу бөлүгү — Экон. өз ара жардамдашуу советине (СЭВ) мүчө-өлкө-лөрдүн рыногу улам кеңейүүдө. Азыр СЭВдин мүчөлөрүнүн рыногунда жүгүртүү темпинин өсүшү Д. с.р-ко салыштырганда жогору. Соң. өлкөлөр өнүгүп келе жаткан суверендүү (көз каранды эмес) мэлшекеттер м-н соода байланышын чыңдан, СЭВ өлкөлөрү алардын миңден ашык эл чарба курулушун курууга көмөк көрсөтүп жатат. СССР ж. б. соң. өлкөлөр эл аралык абалды чыңдоо максатында өнүккөн капит. өлкөлөр м-н тышкы экон. байланышты ж-а ил.-тех. жардамдашууну кеңейтип, Франция, ГФР, Финляндия, Италия, Япония ж-а АКШ м-н соода байланышын өркүндөтүүдө.

Ад.:   Золотарев В. И., Мировой социалистический рынок, М., 1969.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *