ДҮЙНӨЛҮК БАА

от2020

Дек 1, 2020

өндүрүштүн дүйн. рынокто калыптануучу интернац. баасынын акчалай туюнтулушу. Ал дүйн. соодада басымдуулук кылуучу товарларды өндүрүү шарты м-н аныкталат. Бул баа экспорт ж-а импорт операцияларында колдонулат. Капитализмдин эркин конкуренциядан монополияга ж-а мамл.-монополиялык капитализмге өтүшү алардын ички баасынын тышкы баадан ажыратыл өөрчүттү. Мында Д. б-га салыштырганда ички баа жогору болот. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө өндүрүштүн бир беткей адистештирилишинен ички баа Д. б-дан төмөн. Монополист-тер ушул айырмадан пайда өндүрөт. Дүйн. соц. рыноктогу баа Д. б-га байланыштуу түзүлөт. Ушул эле баа б-ча соң. өлкөлөр капит. өлкөлөр м-н соода жүргүзөт.

от 2020