— Германиядагы ири ишкана ээлеринин 1932-ж. январда Дюссельдорф™ өткөргөн чогулушу. Ага ЗОО дөп ашык киши катышкан. Бул гит-лерчилерди колдоп, финансылап келген Тиссен, Кирдорф ж. б. германия-лык монополисттердин демилгеси м-н чакырылган. Д. к-нда Гитлердин сүйлөгөн сөзүнөн монополисттер жумушчу кыймылын басуу ж-а дүйнөнү кайта бөлүштүрүү үчүн жаңы согушка даярдануу ж-дөгү өздөрүнүн мүдөөсү м-н нацисттердин максаты бирдей экендигин түшүнүшкөн. Д. к-нан кийин германиялык финансисттер Улуттук-соц. цартияны дагы бекем колдоп, субсидияларды көбөйткөн.

 

от 2020