(12. 1. 1833—21. 9. 1921) — немец философу ж-а экономисти. Берлин ун-тинин приват-до-центи (1863—77). Ал өзүнүн «чындыктын философиясы» деген филос. системасын түзүүгө аракет кылган, анын ою б-ча бул система ойлоонун жаңы ыкмасын далилдемек. Ал механикалык, вульгардык материализм-ди идеализм м-н аралаштырып жиберген. Экон. ж-а социологиялык коз-караштарында майда бурж. идеологияны жактаган. Д. Германия с.-д. партиясы уюшулуп, теория маселеси негизги мааниге ээ болгон мезгилде К. Маркс м-н Ф. Энгельске каршы чыккан. Анын филос, саясий-экон. маселелерден! зыяндуу көз караштары айрым социал-демократтардын арасында таралган. Ф. Энгельс «Анти-Дюринг» деген эмгегинде Д-дин көз карашын ар тараптан сынга алган. Д. соңку эмгектеринде расизм ж-а антисемитизмди пропагандалаган. В. И. Ленин «Материализм ж-а эмпириокритицизм» ж. б. эмгектеринде Д-дин реакциячыл көз карашын ашке-релеген.

от 2020