(21. 5. 1471, Нюрнберг — 6. 4. 1528, ошол жерде) — немец живописчиси ж-а иск-во теоре-тиги. Немец Кайра жаралуу доорундагы ири сүрөтчү. Алгачкы иштеринде («Паумгартнерлердин алтары», 1502—04, Эски пинакотека, Мюнхен) реалисттик багыттагы изденүүлөрү кийинки готика өнөрүнүн элементтери м-н айкалышат. Реформация мезгили м-н 1525-жылдагы Дыйкандар согушун чагылдырган сүрөттөрү («Төрт апостол», 1526) Кайра жаралуу доорундагы көркөм сүрөт өнөрүнүн ири жетишкендиктеринен болду. Анын портреттери («Жигиттин портрети», 1521, Дрезден, Сүрөт галерея-сы) адамдын ички умтулуусун, ой-аракетинин тереңдигин көрсөтөт. Д. филос. терең образдарга бай, формасы б-ча жаңы, тематикасы түрдүү гра-вюраларды («Рыцарь, өлүм жана азезил», 1513; «Ыйык Иероним» ж-а° «Меланхолия», 1514) жараткан. Д. арх-ра, математика, механика жагында да эмгектенген. Дүйн. ж-а немец мад-тыньш тарыхында анын трактат-тары, күндөлүктөрү маанилүү орунду ээлейт.

Чыг.:  Дневники, письма, трактаты, пер. с нем., т. 1—2, Л.—М., 1957.

Ад.:   Ыессельштраус Ц., Альбрехт Дюрер. 1471—1528, Л.— М., 1961.

от 2020