ДЮНА

от2020

Дек 1, 2020

— шамалдын таасиринен пайда болгон кум дөбөлөр. Чөлдөрдө, деңиз, көл ж-а дарыя жээктериндеги кумдун учуп, топ-топ болуп үйүлү-шүнөн келип чыгат. Бийикт. 10— 30 м, кээде 100 м ге жетет. Дөбөнүн шамал соккон тарабы эңиш (8—20°) ж-а жайык. Шамалга каршы капталы тик (35—40°) болот. Жылына 1 м ден 20 м ге чейин жылат. Д-нын жылышы чарбага зыян келтирет, айдоо аянттарды, турак үйлөрдү, жол ж-а каналдарды каптап калат. Мындай кум дөбөлөрдүн жылышы бак-дарак отургузуу, тосмо жасоо аркылуу токтотулат.

от 2020