ДЮЛОНГ ЖАНА ИТИ ЗАКОНУ

 -туруктуу көлөмдө ж-а бөлмө темп-ра-сында катуу заттардын жылуулук сыйымдуулугу 6 кал/(градус-молъ) экендиги ж-дөгу тажрыйбадан алынган эреже. Д. ж-а. П. з. эркин даража-лар б-ча энергиянын бирдей бөлүнүү законунан келип чыгат. Чындыгында Д. ж-а. П. з. бардык темп-рада эле далилдет бербейт. Темп-pa төмөндөгөн сайын заттардын атомунун жылуулук сыйымдуулугу азайып, абс. нөл темп-рада нөлгө умтулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *