(1926-милдетине кургакчылыкка, топурак Алардын габариттери, милдети пай- ж. т.) _ француз Респ-касынын мамл эрозиясына каршы күрөшүү, өсүм- далуу казылманы алуу үчүн кабыл ишмери. Ак сөөк үй-бүлөдөн. Экинчи дүктү илдет м-н зыянкечтен ж-а алынган казып иштетүү системада- дүйн. согуш убагында Каршылык отоо чөптөн сактоо чаралары да ки- рынын түрүнө байланыштуу. Мис, көрсөтүү кыймылына катышкан Со-рет. Рационалдуу Д. е. өз ара байла- катмар түрүндөгү пайдалуу казылма- гуштан кийин Политех, мектепти бү-ныштуу элементтерди: топуракты иш- ларды камера-мамылуу система б-ча түрүп, финансы инспекторунун адис-тетүү, жер семиртүүнү, отоо чөп, ил- казганда, диаметри 3—15 м дей Д. ТИгин алган. 1956-жылдан Улуттук дет ж-а зыянкечтерге, топурактын калтырылат. чогулуштун депутаты. Бир топ жыл суу ж-а шамал эрозиясына каршы

от 2020