ДЬЕНБЬЕНФУ

от2020

Дек 1, 2020

— Вьетнамдын түн.-ба- сиянын франц. бөлүмүнө пред-лдик

Ад.:   Прянишников д. Н., Жерди тышындагыуезд.Вьетнам элинин кар- кылган. 1967-жылдан өкмөттук коали-семиртүү жана которуштуруп .айдоо жопулдап оишощл лисшм нүндө, Фр., 1973; Крохалев Ф. С, О шылык көрсөтуу согушунун (1945— циядагы көз карандысыз респ-качы-системах земледелия, М., 1960; Земледе- 54) жүрүшүндө 1954-ж. Д-да жайгаш- лардын улуттук федерация партия-лие, 2 изд., М., 1972.

от 2020