ДЫҢЧА

 — кенди казып алууда пай- гизги интеллект ж-а эмоциялык шык- СССРде Д. с. илимге негизделип тү- далуу казылмаиын убактылуу же би- тын өнүгүү процессин», адамдын «та-зүлдү. Ал пландуу соц. чарба шар- ротоло казылбай калтырылган участ- бигый», тубаса күчүнүн ж-а жөндөм-тында продукциянын бирдигине эмгек касы. Д. калтыруу — кендин үстүңкү дүүлүгүнүн ишке ашырылышы ката-м-н каражатты аз чыгымдан, жерди кыртышын талаптагыдай сактоо; кен- ры караган. Д. жөндөмдүүлүктүн со-өндүрүмдүү пайдаланып, топурактын ди казууда жер астында пайда бол- циалдык шартталышын, адамдын аң-асылдуулугун жогорулатуунун эсеби- гон боштуктардын таасиринен тоо- сезимине коомдун таасир кылуусун нен бардык а. ч. продукциясын ке- кен казмалары ж-а жер үстүндөгү танат. Д. социализмдин душманы ректүү көлөмдө өндүрүүнү камсыз имараттар жылып кетип. Илимге негизделген Д. с-нын сунан сактоо чараларынын бири.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *