бүткүл россиялык биринчи СЪЕЗДИ 1917-ж. 4—28-майда (17-май—10-июнь) Петроградда өткөн. Съездге катышкан 1115 делегат-тын көпчүлүгү эсерлер болгон. Съезд-де коалициялык убактылуу өкмөт, азык-түлүк, согуш ж-а тынчтык, жер ж. б. маселелер каралган. В. И. Ленин агрардык маселе б-ча съездде чыгып сүйлөп, жер бүткүл элдик менчик, аны Уюмдаштыруу чогулушун күтпөй эле дыйкандарга акысыз берүү керек деген пикирди айтып, рез-янын долбоорун сунуш кылган. Бирок эсерлердин лидерлери съездге өздөрүнүн рез-ясын өткөрүшүп, жер маселесин чечүү Уюмдаштыруу чогулушун чакырууга чейин калтырылган.

Ад.:   Ленин В. И., Дыйкан депутаттарынын Бүткүл россиялык съездинин делегаттарына ачык кат, Чыг., кырг. 1-бас. 24-т.; ошонуку, Агрардык маселе боюнча резолюциянын долбоору. Агрардык маселе боюнча 1917-жылы 12-майда (4-июнда) сүйлөнгөн сөз, ошондо эле.

от 2020