ДЫЙКАН ДЕПУТАТТАР СОВЕТИНИН БҮТКҮЛ РОССИЯЛЫК АТАЙЫН ЧАКЫРЫЛГАН СЪЕЗДИ 1917-ж.

10—25-ноябрда (23-ноябрь — 8-дек.) Петроградда өткөн. Анда бийлик, агрардык, азык-түлүк ж-дөгү ж. б. маселелер каралган. Совет өк- мөтүнүн составы ж-дөгү маселе б-ча күрөш айрыкча катуу болгон. Оңчул эсерлер съездди үзгүлтүккө учуратууга аракеттенишип, Советтерге каршы чыгышкан. «Солчул» эсерлердин көпчүлүгү олку-солку болушкан. Съезд бардык негизги маселелер б-ча Жумушчу ж-а солдат депутаттар советинин Бүткүл россиялык 2-съезди-нин позициясында турган, депутаттардын көбү ЭКСтин саясатын жактап, соң. рев-янын кызыкчылыгы үчүн ошол кезде дыйканчылык райондорунда таасири күчтүү болгон солчул эсерлер убактылуу Совет өкмөтүнүн составына кирсин деген пикирди кол-дошкон. ББАКтын биргелешкен засе-даниесинде Дыйкан депутаттарынын аткому м-н ББАКтын кошулгандыгы ж-дө рез-я кабыл алынган.

Ад.:   Ленин В. И., Дыйкан депутаттар Советинин Бүткүл россиялык чукул чакырылган съездиндеги Большевиктер фракциясына билдирүү, Чыг., кырг. 1-бас, 26-т.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *