— 1905-жылда-гы рев-янын өсүү мезгилиндеги массалык рев-ячыл-демокр. саясий уюм. Самодержавие кулагандан кийин уюмдашкан дыйкан массасынын саясий активдүүлүгү м-н 1917-ж. мартта кайрадан түзүлгөн. Анын жерг. уюмдары Кырг-нда да болгон. Дыйкандардын ац-сезиминин жетишсиздигинен пайдаланышкан эсерлер м-н меныпевиктер Убактылуу өкмөттүн жалган сөздөрүнө аларды ишендирүүгө аракеттенишкен. Дыйкандардын болыпевиктерге ж-а Советтерге көп ыктай башташынан улам алар дыйкандар арасында өз таасирин сактап калуу максатында Д. с-н башкача атоону чечишкен. 1917-ж. августта Пипшек у-ндеги Д. с-н — Дыйкандар Совети деп аташкан: Бирок бул уюмдун таптык маанисин өзгөрткөн эмес. Улуу Окт. соң. рев-ясынан кийин гана жер-жерлерде чыныгы Дыйкандар Советтери түзүлүп, Совет бийлигине кызмат кылды.

Ад..- Осипов Т. В., Классовая борьба в деревне в период подготовки и проведения Октябрьской революции, М., 1974.

от 2020