—дыйкандардын тарыхый тагдыры ж-дөгү, коомду рев-ячыл жол м-н кайра ку-руудагы анын ролу я«-а орду ж-дөгү маселе, к. Агрардык маселе, Дыйкандар, Жумушчу табы менен дыйкандар союзу.

от 2020