— 1918-ж. жайында Жалал-Абад аймагындагы Көк-Арт өрөөнүндө басмачылардан коргонуу максатында түзүлгөн майда отряддар бирикмеси. Түркстан өкмөтүнүн чечими б-ча дыйкандардын бирдиктүү отряддары Кызыл Армиянын Ферганадагы обл. штабына баш ийген. Бирок респ-канын аскер ко-мисссары, чыккынчы Осиповдун көрсөтмөсү б-ча Д. а-нын катарына ак гвардиячылар кирип кетет. Натыйжада Д. а. өздүк ж^а жетекчи составы б-ча кескин түрдө өзгөрүп, Совет бийлигине каршы күчкө айланган. Совет бийлигине каршы бирдиктүү күрөш жүргүзүү үчүн 1919-ж. июлда Д. а-нын жетекчилери — кулак Монстров, генерал Муханов, корбашы Мадаминбек бир бүтүмгө келип, сентябрда Ош м-н Жалал-Абадда Совет бийлигин кулатышкан. Бирок көп узабай эле Кызыл Армиянын регулярдык бөлүктөрү Д. а. м-н басма-чылардын күчүн талкалап, Кырг-н-дын түштүгүндө Совет бийлигин биротоло орноткон.

Ад.:   Кыргыз ССР тарыхы, 2-т, Фр., 1973.

от 2020