— байыркы индиялык диний-укуктук чыгармалар. Анда адамдын жеке турмушунун коомго байланыштуу болору, морал-дык-этикалык жүрүш-турушу диний көз карашта жазылган. Байыркы Индиянын коомдук турмушу ж-дөгү материалга бай Д. 1—4-к-га таандык.

от 2020