ДУ ФУ

от2020

Дек 1, 2020

(712—770) — кытай акыны. Чиновниктин үй-бүлөсүнөн. Кытайды көп кыдырып, эл турмушун мыкты билген. Д. Ф. «Улуу сепил үчүн чабуул» (750-жылдары) ж. б. ырларында өкмөттүн бүлүндүрүүчү согушуна каршы нааразылыгын билдирген. Анын «Сулуу жөнүндө ыры» падыша сарайындагылардын турмушун мыс-кылдайт. «Борбордон Фынсянга ба-раткандагы ой толгоолор» (755) аттуу поэмасында адам теңдиги ж-дө тилегин айткан. Д. Ф.— бийлик башындагылардын бетин ачкан «Үч башкаруучу» сыяктуу кеңири белгилүү ыр циклдеринин, чебер жазылган пей-заждык ырлардын автору. Ал өмүрүнүн акырында жалгыз жашап, жакырчылыкта өлгөн. Анын ырлары кытай поэзиясынын өнүгүшүнө зор таасирин тийгизген. Кытайда аны «поэзиянын корифейи» деп аташат.

от 2020