ДУЭЛЬ

(фр. duel, лат. — duellum — согуш дегенден) — эрегишкен эки адамдын биринин чакырыгы б-ча болгон эрөөл, таймаш. Д. шартын белги- I лөөдө касташкандар же алардын өкүлдөрү (секунданттары) Д-ге чы- J гуу салтын сактаган. Формалдуу түрдө Д-ге тыюу салынганы ж-а ага ка- 1 тышкандар жазаланганы м-н о. кы-ч лымдарда ал кыйла кеңири тараган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *