ДУУЛДАКТАР

от2020

Дек 1, 2020

(Carabidae) — коңуздардын тукуму. Уз. 2 мм ден 8 см ге чейин. Көпчүлүгүнүн арткы тешигин-деги ачыштыргьиг-суюктук бөлүп чыгаруучу бездери жакшы өөрчүгөн. Канат жапкычтары боор жагын бүт жаап, алар кээде бири бирине биригип калса, канаттары өсщрм же жок болот. Көпчүлүгү жырткыч, кээ бири өсүмдүк жегичтер. Личинкасы сүйрү, кыймылдуу, кара, жалтырак. Топу-ракта куурчакчага айланат. Д. мол-люскалар, курт-кумурскалардын ли-чинкаларын жейт. Кээ бирлери дан өсүмдүктөрүнө зыян келтирет. Күндүз таштардын, түшкөн жалбырак-тардын астына жашынып, түнкүсүн азыгын издейт. 20 миңге жакын түрү бүт жер шарына, көпчүлүгү Азия, Европанын климаты мелүүн жерлерде таралган. СССРде 2300дөн ашык түрү бар.

от 2020