ДУТОВ КОЗГОЛОҢУ

 — 1917-ж. ноябрь—1918-ж. апрелде. Түш. Уралда Оренбург казак аскерлеринин атаманы ж-а аскердик өкмөттүн башчысы полковник А. И. Дутов чыгарган контррөв-ячыл козголоң. Дутов 1(14)-ноябрда Совет бийлигине согуш жарыялаган. 15 (28)-ноябрдын түнү ак казактар Оренбург советинин мүчөлөрүн камакка альш, Рев-ячыл аскер комитетин талкалап, Оренбург, Троицк, Верхнеуральск ш-ларын басып алышкан. Д. к-н басуу үчүн Совет бийлиги зарыл чараларды көргөн. 16 (29)-январда Каргалынын жанында козголоңчуларга катуу сокку урулуп, 18 (31)-январда Оренбург бошотулган. Бирок чехосл-ялык корпустун козго-лоңу Түш. Уралдагы контррев-янын күчүн активдештирип, 1918-ж. 3-июл-да Дутов Оренбургду кайра басып алган. 1918-ж. ноябрда анын аскерлери адмирал А. В. Колчактын армия-сына, кошулган. Колчактын ак гвар-диячылары тадкалангандан кийин Дутовдун калган аскерлери Жети-Сууга, андан Кытайга качып кеткен.

Ад.:  Лисовский Н., Разгром дутов-щины (1917—1919), М., 1964.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *