ДУТАР

от2020

Дек 1, 2020

(фарсча д о т а р, до — эки, тар — кыл) — түркмөн, өзбек, тажик ж-а уйгур элине кеңири тараган муз. чертме аспап. Мойнунда 13—14 беренеси, эки кылы (жибек же ичеги) бар. Азыр өркүндөтүлгөн Д-дын бе^ ренеси 20га жетип, доошу бийиктеди.

от 2020