— 1747-ж. Надир-шах Афшардын империясы ку-лагандан кийин түзүлгөн алгачкы феод, афган мамлекети (1747—1818). Д. Д-н абдали уруусунун хандары бийлеген, уруу башчысы Ахмад-шах мамлекеттин башына келип, абдали УРУУСУ дуррани деген жаңы ат алган. Афгандын башка уруулары Ахмад-шахты өздөрүнүн жог. башкаруучусу деп тааныган. Ахмад-шахтын жолдуу жортуулдарынан кийин 1761-ж. Д. д. ири империяга айланган. Афг-ндын ш-лары өсүп, мад-ты гүлдөп, экономикасы жогорулаган. Феодалдардын ж-а ири жер ээлеринин өсүшү м-н алардын мамл. жерлерди ысырапка учуратышы 19-к-дын башында Д. д-нын кулашын шарттаган. Д. д-нын кулашына афган феодалдарынын эзүүсүндөгү башка элдердин күрөшү да көмөкчү болгон.

Ад.:   Ганковский Ю. В., Империя Дуррани, М., 1958.

 

от 2020