[1783— 21. 3(2. 4). 1866] —Россиядагы биринчи офицер аял, жазуучу. Гусар рот-мистрдин кызы. 1806-ж. эркекче кийинип, В. Дуровдун уулумун деп Гроднодогу поляк атчандар полкуна кирген. 1807-ж. Франция м-н болгон согуштагы эр жүрөктүүлүгү үчүн Александр I ага Александр Андреевич Александров деген ысым берип, офицерликке көтөргөн. 1812-ж. Ата Мек. согушка ж-а 1813—14-жылдагы кампанияларга катышкан. М. И. Ку-тузовдо ординарец болгон. 1816-ж. штаб-ротмистр деген наам м-н отставкага чыккан. Д-нын «ЗапискиН. А. Дуровой» аттуу эскерүүсүнүн үзүндүлөрү А. С Пушкиндин баш сөзү м-н 1836-ж. «Современник» журналына жарыяланган.

от 2020