ДУРДЫ КЛЫЧ

от2020

Дек 1, 2020

(1886-14. 12. 1950) — сов. түркмөн эл акыны. Дыйкандын үй-бүлөсүнөн. Бала кезинен азиз болуп калган. Ырларында түркмөн элинин өткөн кайгылуу турмушун («Чат-ма», «Эшекли», «Тумарды»), Окт. рев-ясына чейин Түркм-нда өкүм сүргөн теңсиздикти, түркмөн кыздарынын мал катары сатылганын, батрактар-дын оор турмушун чагылдырган. Д. К-тын рев-ядан кийинки ырлары партиянын акылман саясатына («Кедейлер», «Закон», «Ленин», «Партия»), сов. Түркм-ндын жаңы турмушуна, Ленинге арналган. Улуу Ата Мек. согуш жылдарында элди жеңишке шыктандырган патриоттук мазмундагы ырларды («Москва», «Менин элим») жараткан.

Ад.:   Сейтаков Б, Поэт. Роман о народном шахире Дурды Клыче, М., 1961.

от 2020