ДУРАЛЮМЙН

дюралюмин Ш, дюраль—алюминийге 3—5% Си, 0,4—2,4% Mg ж-а 0,3—1% Мп кошуп эритип алынган куймалардын аты. Д.— алгачкы кеңири колдонулган, де-формациялануучу алюминий куйма-сы. Чыңалган Д-ди табигый шартта эскирткөнде анын бекемдиги артылуу кубулушу ачылган (к. Металл эскир-туу). Д. 500°Сге жакын темп-радагы сууда чыңалат да, 4 сутка бою табигый шартта же 190°С ге жакын темп-рада жасалма түрдө эскиртилет. Ушундай термиялык жол м-н иште-түүдөн кийин Д-дин ар түрдүү мар-каларынын бекемдик чеги 400—500 Мн1м2ге (40—50 вг/лш2) жетет. Үз-гүлтүктүү куюу методу м-н Д-ден уютмалар алынат да, алар басым аркылуу (чоюп, созуп, пресстеп ж. б.) иштетилип, плита, калдыркан, түтүк, жоон зым ж. б. даярдалат. Башка алюминий куймалары м-н катар Д. авиацияда, транспортто, машина курууда ж-а техниканын башка тармактарында кеңири колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *