ДУПЛЕКС-АВТОТИПИЯ

(лат. duplex — кош, эки) — бир түстүү оригинал-дан эки түстүү оттиск басып алуу жолу. Бир түстүү оригиналдан жарык чыпкасыз растрлуу (тордуу) 2 негатив сүрөткө тартылып, анын биринчиси ачык даана, экинчиси анчалык даана эмес болот. Сүрөткө тартууда биринчисинин растрын түз бойдон, экинчисиникин 30—45° бурчка буруп орнотот. Растрды буруп сүрөткө түшүргөндө бир мингенин чекити экинчи клишенин чекитинен башка керге түшөт. Мунун өзү сүрөттү басып чыгарууда бир түстүн чекитте-рпн экинчи түстүн чекиттери жаап калбас үчүн колдонулат. Мындай жол м-н даярдалган клишелердин биринчисинен кагазга кара боек м-н, экинчисинен башка ачык түстөгү (көпчүлүгү күрөң, көгүш, сары ж. б.) боек м-н оттиск басылып алынат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *