—Түркстан респ-касынын 1920-ж. 8-феврал-дагы токтому б-ча О. Азиядагы ак гвардиячыларга ж-а басмачыларга каршы түзүлгөн дунгандардын атчан полку. Полкту БАКтын мүчөсү Мага-8а Масанчин башкарган. Ал 1921-ж. Фергана өрөөнүндө Максум, Халбут корбашылардын, Кагар молдонун бан-даларын талкалаган, Ура-Төбө р-нун басмачылардан 3 ай коргогон. 1923-ж. басмачыларды жок кылгандан кийин Д. а. п. демобилизацияланган.

от 2020