ДУМЫ

— украин оозеки-муз. фольк-лорунун эника-лирикалык жанры. Мазмуну б-ча тарыхый окуяларга арналат. Д. 15—17-к-да казактардан аскердик демократиясынын өзгөчө шарттарында пайда болгон. Д-нын репертуарынын негизги бөлүгүн сокур ырчылар — кобзарлар түзгөн. Д-да татар-түрктүн колуна түшкөн украин кул туткундардын көргөн азап-тозогу, поляк шляхтасынын эзүүсүнө каршы украин элинин бопгт. согушу баяндалган. Кийин Улуу Окт. рев-я-сы, Граждандык ж-а Улуу Ата Мек. согуш ж-дө Д-лар пайда болгон.

Ад.:   К и р д а н Б. П., Украинский народный эпос, М., 1965.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *