ДУМПКАР

 — чанагы (кузову) тик бурчтук формасындагы пневматика-лык түзүлүштүн жардамы м-н жүктү өзү түшүрүүчү жарым вагон. Д. кен-дерди, тоо-кен тектерин, топурак, таш ташууда колдонулат. Д-пш^жүк салынуучу чанагы өзүнүн узата кеткен огунун айланасында эки жакка 40° айланганда борту ачылып же өйдө көтөрүлүп, жүктү бүтүндөй түшүрүүгө өтө ыңгайлуу. Анын чанагы локомогивден алынган кысылган абанын күчү м-н аракетке келүүчү атайын нневматикалык механизмдердин жардамы м-н оодарылат. Д. 40—80 г жүк көтөрөт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *