ДУБКОВЕЦКЙИ Фёдор Иванович

[20. 4(2. 5). 1894—6. 3. 1960] — Украи-нада колхоз уюштуруучулардын бири. Черкас обл-нын Тальнов р-нундагы «Здобуток Жовтня» к-зунун пред-ли (1941-жылга чейин ж-а 1945-жыл-дан). Эки жолу Соң. Эмг. Баатыры (1951, 1958). 1926-жылдан КПСС мүчөсү. 1922-ж. Черкас обл-нын Тальнов р-нунда жер шериктиги б-ча алгачкы артелди уюштуруп, ага пред-ль болгон. Ал башкарган колхоз ВСХВ, ВДНХга катышып, бир нече диплом ж-а сыйлык алган. Д. КПССтин 19— 21-съезддеринин делегаты, СССР Жог.сүйлөм түзүп айта албоо; 2) борб. нерв системасынын орг. бузулушу-нун залдарынан (балдар) сүйлөө органдарынын булчуңунун шал болушунан сүйлөбөй калуу, бирок кишинин сөзүн түшүнөт; 3) борб. нерв системасынын орг. бузулушунан; мындай Д-тар кишинин сөзүн түшүнөт, 4—5 жашынан тили чыга баштайт; 4) борб. нерв системасынын бузулушунан ж-а жалпы акыл-эстин өспөй калышынан дудук болуу. Сур-долог ж-а психоневролог өз убагында жардам көрсөтсө, биринчи үч кате-гориядагы балдарды сүйлөөгө үйрөтүү мүмкүн.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *