[22. 12. 1906 (4. 1. 1907-ж. т.] — сов. генетик. СССР ИАнын акад. (1966; корр. мүчөсү, 1946). 1969-жылдан КПСС мүчөсү. МГУну бүтүргөн (1928). 1932-жылдан СССР ИАнын түрдүү ил. из. мекемелеринде иштеген, 1966-жыл-дан СССР ИАнын Жалпы генетика ин-тунда директор. Д. жалпы генетика, эволюциялык генетика б-ча изилдөөлөр жүргүзүп, мутациянын пайда болуу закондору, гендин түзүлүшү ж-а функциясы, селекциянын генетикалык негиздери б-ча шакирттери м-н бирге ачылыштар жасаган. Ал о. эле космостук генетикада да эксперимент жүргүзүп, радиациялык, эволюция^ лык генетиканын бир катар проблемаларын, мутация процессиндеги этаптуулук маселесин иштеп чыккан. Лениндик сыйл. лауреаты (1966). Чет өлкөлүк бир катар ИАнын ж-а Улуу Британия генетиктер коомунун мүчөсү.

Чыг.:  Генетика популяций и селекция, М., 1967 (совм. с Я. Л. Глембоцким); Общая генетика, М., 1970.

от 2020