[19. 12. 1900 (1. 1. 1901-ж. т., Москва] — совет физ. химиги, СССР ИАнын акад. 1921-ж. Москва жогорку тех. окуу жайынын химия ф-тетин бүтүргөн. Д. адсорбенттердин майда тешикче-лүү түзүлүшүн изилдеп, алардын түрдүүлүгүн (микротешикче) ж-а анын параметрлерин аныктоо методун тапкан. Ал микротешикчелүү адсорбент-терге газдар м-н буунун адсорбция-лануу теориясын, түрдүү темп-рада ж-а басымда адсорбциялык тең сал-мактуулукту эсептөө ж-а адсорбент-терди алуу жолдорун ачкан. СССР мамл. сыйл. (1942, 1950) лауреаты. Эки Ленин ордени, башка 6 орден ж-а медалдар м-н сыйланган.

Ад.:   Михаил Михайлович Дубинин, М.—Л., 1950 (АН СССР, Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Серия химических наук, в. 14).

от 2020